American Express Corporate Card Application Norway

Personlige opplysninger

Personlige opplysninger
Firmaopplysninger
Sammendrag
Send

Dersom du er usikker på hvilket betalingsansvar ditt firma har kan du kontakte den søknadsansvarlige.

Norsk BankID

Kontor
Dersom du ønsker å få kortet og fakturaen sendt til kontoret, oppgi adresse nedenfor:
Annen boligadresse
Hvis ønsker at kort og faktura skal sendes til en annen adresse, oppgir du en annen adresse nedenfor. Merk! Dette krever at du laster opp boligdokumentasjon i ditt navn (f.eks. vann-/strømregning, leiekontrakt eller bankutskrift som inkluderer ditt navn og adresse). Dokumentet skal ikke være eldre enn tre måneder.
Tillatt format: PDF,JPG
Les mer

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) (LOV-2018-06-01-23) krever at vi vet om du er en politisk eksponert person (PEP) eller et familiemedlem eller kjent medarbeider til en slik person. En politisk eksponert person er en fysisk person som har, eller i løpet av de siste 12 månedene har hatt, en fremtredende offentlig funksjon i en stat eller en internasjonal organisasjon som EU eller NATO. Informasjonen kan brukes til å forhindre, eksponere og oppdage hvitvasking og finansiering av terrorisme, samt for å hjelpe til med å henvise kriminelle forhold knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering til etterforskning.

POLITISK EKSPONERT PERSON


Oppgi navnet til den politisk eksponerte personen:


Vi vil nå be deg oppgi posisjonen, tittelen, land og organisasjon for den politisk eksponerte personen.

Hvis du vil oppgi tilleggsinformasjon til søknaden (f.eks. hvis firmaet ditt har spesielle krav for firmakortsøknader), kan du laste opp informasjon her.
Tillatt format: PDF, JPG
Ved å klikke på Neste godtar du at American Express beholder opplysningene dine og kontakter deg om statusen for søknaden din i samsvar med våre personvernerklæringer. Retningslinjer for personvern
 
* Obligatorisk
 
Tilbakestill